Відмова від спадщини.  
Відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною.


Спадкоємець за заповітом або за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Не припустимо прийняття спадщини з умовою чи із застереженням. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається прийнявшим спадщину, якщо протягом шестимісячного терміну, не заявить про відмову від її прийняття. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.
Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час його відкриття не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженому на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування, заяву про прийняття спадщини.
Спадкоємець за заповітом або за законом має право відмовитися від прийняття спадщини протягом шестимісячного терміну, встановленого статтею 1270 ЦКУ. Заява про відмову від прийняття спадщини необхідно подати нотаріусу або в сільських населених пунктах -уповноваженому  на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем її відкриття.
Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, має право відмовитися від прийняття спадщини виключно за згодою піклувальника і органу опіки та піклування.
 Неповнолітній у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років має право відмовитися від прийняття спадщини тільки за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування.
Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, покладеного малолітній, недієздатній особі, виключно з дозволу органів опіки і піклування.
Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом 6-місячного терміну, встановленого для її прийняття.
Спадкоємець за заповітом може відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом. У свою чергу, спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за законом незалежно від черги. Спадкоємець має право відмовитися від частки у спадщині спадкоємця, який відмовився від спадщини на його користь.
Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за заповітом, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними в рівних частках.
 Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за законом тієї черги, яка має право на спадкування, частка у спадщині, на яку він мав право, переходить до інших спадкоємців за законом тієї ж черги і розподіляється між ними в рівних частках.